رمزینه پاسخ سریه ویژوال و مصور برای آدرس وب سایت

برای ساخت رمزینه پاسخ سریع یا بارکد کیو آر آدرس وب سایت یا لینک، فقط کافیست که لینک مورد نظر را وارد کنید تا کاربر پس از اسکن رمزینه پاسخ سریع به سایت یا لینک مورد نظر ارجاع داده شود.

برای ساخت بارکد کیوار مصور عضو شوید.
عضویت

مشاهده دمو

جهت تست سریع، رمزینه های پاسخ سریع دمو زیر را اسکن کنید.

بارکد کیو آر مستقیمبارکد کیو آر غیرمستقیم