ساست حفظ حریم خصوصی

وب سایت کیوآردیزاین هیچ مسولیتی نسبت به محتوی بارکدهای کیوار تولید شده توسط کاربران ندارد و تمامی مسولیت آن برعهده کاربر می باشد.

سیاست حفط اسرار:

اطلاعات شخصی کاربران مانند نام و آدرس ایمیل و سایر اطلاعات شخصی که هنگام ثبت نام از کاربر درخواست شده است نزد ما محفوظ می باشد و با سایرین به اشتراک گذاشته نخواهد شد مگر در موراد که با حکم قضایی درخواست شود.

وب سایت ممکن است نسبت به ذخیره ایپی کاربر برای تحلیل اماری اقدام کنند که این اطلاعات نیز فقط توسط وب سایت کیوآر دیزاین مورد استفاده قرار میگیرد و با سایرین به اشتراک گذاشته نخواهد شد.