ثبت شکایات

در صورت ناراصی بودن از خدمات ما و یا جهت هرگونه شکایت می توانید از صفحه تماس با ما  از طریق فرم مربوطه یا شماره های تلفن درج شده تماس و یا حضوری به آدرس فروشگاه در صفحه تماس با ما مراجعه کنید.